Aktuální číslo

Články | Articles

 • MAGDALENA VYTLAČILOVÁ / JIŘÍ GEBELT
  GNÓZE A JANOVSKÉ KŘESŤANSTVÍ JAKO ANALYTICKÉ KATEGORIE
  ANEB „PODLE PLODŮ JEJICH POZNÁTE JE“
  GNOSIS AND JOHANNINE CHRISTIANITY AS ANALYTICAL CATEGORIES.
 • ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ
  REFORMOVANÁ CIRKEV A KNIEŽACIA MOC V SEDMOHRADSKU
  V 16.- 17. STOROČÍ

  THE REFORMED CHURCH AND PRINCELY POWER IN THE TRANSYLVANIAN PRINCIPALITY IN THE 16TH – 17TH CENTURY
 • LUKÁŠ DE LA VEGA NOSEK
  PŘEDSTAVENÍ DOKUMENTU „O LIDSKÉM BRATRSTVÍ“
  A JEHO UPRAVENÝ PŘEKLAD. DOKUMENT O LIDSKÉM BRATRSTVÍ – I

  THE PRESENTATION OF THE DOCUMENT “ON HUMAN FRATERNITY”
  AND ITS ANNOTATED TRANSLATION. DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY I
 • ADAM BAUDIŠ / DOMINIKA ŠIMLOVÁ
  ANALÝZA A POROVNÁNÍ STARŠÍ SEKUNDÁRNÍ LITERATURY
  K FRANKISMU: HEINRICH GRAETZ A ALEKSANDER KRAUSHAR

  AN ANALYSIS AND COMPARISON OF THE SECONDARY LITERATURE
  RELATED TO FRANKISM: HEINRICH GRAETZ AND ALEKSANDER KRAUSHAR
 • MARKÉTA HOLUBOVÁ
  RABI MOŠE CHAJIM LUZZATTO: DERECH HA-ŠEM
  – KAPITOLA PRVNÍ – O STVOŘITELI, JMÉNO JEHO BUDIŽ POŽEHNÁNO

  RABBI MOSHE HAYIM LUZZATTO: THE WAY OF THE LORD –
  CHAPTER ONE – THE CREATOR, BLESSED

Dokumenty | Articles

KAMILA VEVERKOVÁ
Rozhovor u příležitosti výročí Husova upálení 6. 7. 2021

Recenze | Book Reviews

FRANC, Jaroslav: Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj.
Matouš Chudý: kapitola z arabské teologie koptského křesťanství
(Lukáš Nosek)

BENEŠ, Jiří; VAĎURA, Petr. Prameny pro divoké osly.
(Dvořák, M. Roubalová)

Wendy E. S. North, What John Knew and What John Wrote:
A Study in John and the Synoptics
(Magdalena Vytlačilová)

Ondřej Vodička:
Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek
(Anna Müllerová)

           Roubalová Marie, Vymětalová Hrabáková Eva, Butta Tomáš:
           Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu
           (Jiří Beneš)

          ŘEHÁKOVÁ, Veronika:
          Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811 – 1889)
          (Jiří Vogel)