Aktuální číslo

Články | Articles

 • ŠTEFAN ŠROBÁR
  HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ MYSLENIE
  THEOLOGICAL THINKING OF HUSSITIES
 • MARTIN KMEC
  SPÔSOBY ŠÍRENIA TEOLOGICKÝCH MYŠLIENOK A DIEL J. A. KOMENSKÉHO
  NA ÚZEMÍ SLOVENSKA DO KONCA 17. STOROČIA
  THE WAYS OF SPREADING THEOLOGICAL IDEAS AND WORKS OF J. A. COMENIUS
  IN THE SLOVAKIAN TERRITORY UNTIL THE END OF THE 17TH CENTURY
 • ZDENĚK R. NEŠPOR & JIŘÍ VEČERNÍK
  UDRŽOVÁNÍ CÍRKVE IDEÁLY, Z NICHŽ SE ZRODILA.
  SOCIOLOGICKÉ SNAHY V CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ (HUSITSKÉ)
  CHURCH IS SUSTAINED BY THE IDEALS FROM WHICH IT WAS BORN: SOCIOLOGICAL
  EFFORTS IN THE CZECHOSLOVAK (HUSSITE) CHURCH
 • MARTIN WEIS
  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V ČESKOBUDĚJOVICKÉM ALUMNÁTU
  NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

  LEISURE ACTIVITIES IN THE ALUMNAT IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
  AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES
 • ONDŘEJ HAVELKA
  KŘESŤANSTVÍ V AFRICE: TŘI FÁZE CHRISTIANIZACE
  A SPECIFIKA AFRICKÉ TEOLOGIE I SPIRITUALITY
  CHRISTIANITY IN AFRICA: THE THREE PHASES OF CHRISTIANIZATION
  AND THE SPECIFICS OF AFRICAN THEOLOGY AND SPIRITUALITY
 • ADAM BAUDIŠ
  POLITICKÁ NÁBOŽENSTVÍ A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ:
  PŘÍKLAD NACISMU
  POLITICAL RELIGIONS AND NEW RELIGIOUS MOVEMENTS: EXAMPLE OF NAZISM
 • LUKÁŠ DE LA VEGA NOSEK
  ANALÝZA A ZHODNOCENÍ DOKUMENTU „O LIDSKÉM BRATRSTVÍ“.
  DOKUMENT O LIDSKÉM BRATRSTVÍ – II
  ANALYSIS AND EVALUATION OF THE DOCUMENT „ON HUMAN FRATERNITY“. DOCUMENT
  ON HUMAN FRATERNITY II
 • MAGDALENA VYTLAČILOVÁ
  KRITICKÁ REFLEXE MONOGRAFIE SANDRY HUEBANTHALOVÉ,
  READING MARK’S GOSPEL AS A TEXT FROM COLLECTIVE MEMORY:
  ZÁKLADNÍ PROBLÉMY A VÝHLEDYNA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
  REFLECTION OF READING MARK’S GOSPEL AS A TEXT FROM COLLECTIVE MEMORY
  BY SANDRA HUEBENTHAL: BASIC PROBLEMS AND OUTLOOKS
 • PAVLÍNA KLIMEŠOVÁ
  K JUBILEU RABINDRANÁTHA THÁKURA
  (1861-1941)
  ON THE ANNIVERSARY OF RABINDRANATH THAKUR (1861-1941)

Recenze | Book Reviews

ŘEHÁKOVÁ, Veronika. Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka
(1811 – 1889).
(Jiří Vogel)

Tomáš Špidlík, Sofiologie Bazila Velikého
(Jozef Mário Matiaško)

Alexander J. B. Hampton. Pandemic, Ecology and Theology:
Perspectives on COVID-19.
(Ondřej Havelka)

Miroslav VOLF. Exclusion and Embrace, Revised and Updated:
A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation.
(Anna Müllerová)