Aktuální číslo

Články | Articles

 • MAGDALENA VYTLAČILOVÁ
  SCHRÖDINGERŮV KONSENZUS V BÁDÁNÍ O ANTICKÝCH ŽIVOTOPISECH
  A KANONICKÝCH EVANGELIÍCH
  SCHRÖDINGER’S CONSENSUS IN RESEARCH
  ON ANCIENT BIOGRAPHIES AND CANONICAL GOSPELS

 • JIŘÍ VOGEL
  KOMENSKÉHO ODKAZ V CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ (HUSITSKÉ)
  PROSTŘEDNICTVÍM RUDOLFA JORDÁNA VONKY
  COMENIUS‘ LEGACY IN THE CZECHOSLOVAK HUSSITE CHURCH
  THROUGH RUDOLF JORDÁN VONKA

 • NOEMI BRAVENÁ
  VÝCHOVA BUDOUCÍCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
  THE EDUCATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS

 • VLADISLAV SINENKI
  PÁTRÁNÍ PO OSTATCÍCH KONSTANTINA/CYRILA,
  KTERÉ BYLY VĚNOVÁNY V XIX STOLETÍ Z PRAHY DO MOSKVY
  THE SEARCH FOR THE REMAINS OF CONSTANTINE/CYRIL, WHICH WERE DONATED IN THE XIX
  CENTURY FROM PRAGUE TO MOSCOW

Recenze | Book Reviews

Roubalová Marie, Vymětalová Hrabáková Eva, Butta Tomáš: Chrám v Bibli,
historii a symbolickém významu. (Jiří Beneš)

Nicklas, Tobias, a Jens Schröter, eds. Authoritative Writings
in Early Judaism and Early Christianity: Their Origin, Collection, and Meaning.
(Magdalena Vytlačilová)

Ulrich Berner, Religionswissenschaft: historisch orientiert,
(Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft)
(Jiří Gebelt)