Distribuce

Objednávky jednotlivých čísel i celých ročníků přijímá redakce.

Cena

  • Jednotlivé číslo: 78,- Kč
  • Celoroční jednotlivé předplatné v ČR: 312,- Kč vč. DPH (při poštovní službě)

Bankovní spojení

Číslo účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: evidenční číslo (z adresního štítku) – ročník (eventuelně číslo ročníku)

Expedice – autorské a povinné výtisky, administrace, Správa archivu

Agendu expedice Theologické revue zajišťuje oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky.Objednávky celého ročníku i jednotlivých čísel přijímá redakce na níže uvedených kontaktech:

Ing. Veronika Hrušková
Expedice – autorské a povinné výtisky
E-mail: veronika.hruskova@htf.cuni.cz
Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody
Tel.: +420 222 539 209
Kancelář: H108

Mgr. Ondřej Kadlec
Theologická revue – administrace, expedice a správa archivu publikační činnosti
E-mail: ondrej.kadlec@htf.cuni.cz
Úřední hodiny: dle dohody
Tel.: +420 222 539 209
Kancelář: H108